Yedi Ulu Ozan

Yedi Ulu Ozan Kimdir? Alevilik’teki Yeri Nedir?

Yedi Ulu Ozan; değişik tarihsel dönemlerde yaşamış Aleviliği gerek içerik olarak gerekse edebi olarak en iyi ifade eden 7 kişiden oluşan ozanlardır. Bu ozanlar adeta Aleviliğin tanınması açısından Aleviliğin adresleridir. Aleviliğin yazılı kaynaklarının tarihsel/toplumsal süreçte önemli ölçüde tahrip oldukları düşünüldüğünde ve önemli ölçüde şifahi kaynaklara dayanarak yaşadığı düşünüldüğünde bu durum daha fazla önem arzetmektedir.

Bu ozanların isimlerini sayarsak;

Seyit Nesimi

Şah Hatayi

Fuzuli

Yemini

Virani

Pir Sultan Abdal

Kul Himmet