13. Olağan Genel Kurulu Toplantısına Çağrı ve Gündem metni

Ereneler Eğitim ve Kültür Vakfı 13. Olağan  Genel Kurul Toplantısı 12. Kasım 2023  pazar günü saat 13.00 da  Erenler Eğitim ve Kültür Vakfı Konferans salonunda  ilk toplantısını , Toplantı yeteri çoğunluğu sağlanamaması durumunda Bir hafta sonra (19.Kasım 2023  saat 13. 00 da)  1/3 çoğunluğun katılımıyla gerçekleştirilecektir.

Gündem

1.Açılış yoklama

2. Divan Heyetinin Teşkili

3.Saygı Duruşu İstiklal Marşı

4.Yönetim kurulu başkanının konuşması

5.Faaliyet Raporunun okunması gelir- gider bilançosunun görüşülmesi ibrası

6.Denetleme raporunun okunması ve ibrası

7.Yönetim ve Denetim raporlarının ibrası

8. Değişiklik yapılacak Tüzük Maddelerinin görüşülmesi ve oylamaya sunulması

9.Yeni Yönetim ve Denetleme kurulu üyelerinin seçimi

10. Dilek ve Temenniler

11. Kapanış.