ALEVİLİKTE HAC, KIBLE MESELESİ

ALEVİLİKTE HAC, KIBLE MESELESİ Hac ve Hacerülesvet taşıyla…

ALİEKBER ÇARİ DEDEMİZ ALEVİLİKTE ZAKİR (SAZIN) ÖNEMİ

ALEVİLİKTE ZAKİR(SAZIN) ÖNEMİ Zakir’in isminin anlamına…

GELİN CANLAR CEM OLALIM

Canlar Her perşembe cümle mömünlerin cemal cemala gelip…

SEMAH ÖĞRETİSİ

Sevgili Canlar Gül Şander bacımız eşliğinde Semah öğretisine…

ŞAH HATAYİ (Şah İsmail) (1487 – 1524)

ŞAH HATAYİ (Şah İsmail) (1487 – 1524) Gülden terazi yaparlar Gül…

YEMİNİ (15. yüzyıl sonu-16 yüzyıl başı)

Yemini Alevilerin kabul ettiği yedi büyük ozandan biridir.…

SEYYİD NESİMİ (1369 – 1417)

Alevi-Bektaşi kültürünün yedi ulu ozanından birisi…

VİRANİ (16.yüzyıl)

Virani 16. yy.’ın sonu ile 17. yy. başlarında yaşayan güçlü…

KUL HİMMET (16. yüzyılın ikinci yarısı)

Kul Himmet hakkında, yakın zamanlara kadar üzerinde pek araştırma…

Yedi Ulu Ozan

Yedi Ulu Ozan Kimdir? Alevilik’teki Yeri Nedir? Yedi Ulu…

Ne güzel söylemiş Hacı Bektaş-i Veli

Ne güzel söylemiş Hacı Bektaş-i Veli hararet nardadır…

Muharrem’de Niçin Matem Tutulur?

Matem; Farsça’dan gelen bir kelimedir. Çok sevilen değerli…

Bektaşilikte Dört Kapı Kırk Makam

Bektâşî inancında Dört Kapı Kırk Makam tarîkât mensubunun…

Ders kitabında Arap Alevilerinin ötekileştirilmesine tepki

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabında Arap Alevilere…

FUZULİ (1504 – 1556 )

Gerçek adı Mehmed b. Süleyman’dır. Kerbelâ’da doğdu,…